ΣΧΟΛΗ ΠΕΖΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ

Μετά από πρόσκληση του Διοικητή της Σχολής Πεζικού Υπτγου Ξηρογιάννη, ο ΣΔΙΟ παρευρέθηκε στην ημερίδα με θέμα: «Ο Ρόλος του Πεζικού κατά τις Σύγχρονες Επιχειρήσεις, η Απαίτηση – Αναγκαιότητα για Εκσυγχρονισμό και ο Ρόλος των Νέων Στελεχών και Εφ. Αξκών στην Εξέλιξη του Πεζικού» που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022. Ο ΣΔΙΟ συμμετείχε με το Μ151Α1 του κ. Σκορδή και το Μ151Α2 του κ. Δαλάκα, ενώ τα οχήματα πλαισίωσε η ομάδα Ελλήνων Αναβιoτών.

Please follow and like us: