Δ.Σ. ΣΔΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Δ.Ι.Ο. εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και έχει διάρκεια 2 έτη. Έπειτα των αρχαιρεσιών του ΣΔΙΟ, που πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και την πραγματοποίηση της πρώτης συνεδρίασης των εκλεγμένων μελών συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ακολουθεί η νέα σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΙΟ