Εγχειρίδια

Η νέα Υπουργική Απόφαση σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος
(ΦΕΚ-B-49482019)

STENCIL ελληνικού στρατού (όπως της φωτ.) για προφυλακτήρα, πίεση ελαστικών και ημέρας  συντήρησης (ΠΑ) στο αλεξήνεμο.
STENCIL_ΕΣ

 

Willys MB
Maitenance manual TM-10-1513
TM9-803
TM 9-1803A Ordnance maintenance – Engine, engine accesories
TM 9-1803B Ordnance maintenance – Power train, body, frame
Willys MB – Wiring diagram
US military equipment markings 1942
Willys MB – Driver’s manual – Australian military forces 1944

M38/M38A1
TM 9-8014 – M38A1 Operation and organizational maintenance
TM 9-8015-1 – M38A1 Ordnance maintenance – Engine and Clutch
TM 9-8015-2 – M38A1 Ordnance maintenance – Power Train, Body and Frame
ORD SNL G-758 – M38A1 Part List
M38A1 Wiring diagram
TM 9-8012 – M38 Operation and organizational maintenance
TM 9-1804A – M38 Ordnance maintenance – Engine and Clutch
TM 9-1804B – M38 Ordnance maintenance – Engine and Clutch
ORD SNL G-740 – M38 Part List

M151
TM 9-2320-218-10 Operators manual, March ’83
TM 9-2320-218-20 Organizational maintenance manual, September ’71
TM 9-2320-218-20P Organizational maintenance, repair parts and special tools list, December ’78
TM 9-2320-218-34-1 Direct support and general support maintenance, August ’82
M151A2 Camo paint schema
M151A2 Wiring diagram

Dodge M37
TM9-2320-212-10 – Operators Manual
TM9-2320-212-20 – Organizational Maintenance Manual
TM9-8030 – Operation and Organizational Maintenance
TM9-1840A – Ordnance Maintenance – Engine, Clutch
TM9-2520-232-35 – Ordnance Field and Depot Maintenance – Transmision
TM11-2300-352-15-5 – Radio Set Instalation

Dodge WC
TM 9-808 – Dodge WC – Operation and maintenance manual

Ηλεκτρονικό Αρχείο Συντήρησης (excel)
MAINTENANCE_LOG