Συντήρηση/Αναπαλαίωση

  • Εργασίες καλωδίωσης στο ασθενοφόρο WC-54

Η συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, γίνεται από τα μέλη του ΣΔΙΟ στον χώρο του συλλόγου. Ορισμένες ιδιαίτερες εργασίες ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες. Η συντήρηση γίνεται σύμφωνα με τα εγχειρίδια των οχημάτων που έχει στη διάθεσή του ο σύλλογος.

Συντήρηση εδαφιαίων τροχών Bren Carrier

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στην ανακατασκευή των οχημάτων του συλλόγου είναι η ιστορική ακρίβεια τόσο των διακριτικών που φέρουν τα οχήματα όσο και των χρωματισμών. Στη διάθεση του συλλόγου βρίσκεται ένα μεγάλο φωτογραφικό αρχείο που έχει συγκεντρωθεί από τα μέλη και καλύπτει τις περισσότερες χρονικές περιόδους  στις οποίες είχαν υπηρετήσει τα οχήματα του συλλόγου.Τα περισσότερα από τα οχήματα του συλλόγου είναι εξοπλισμένα με αντικείμενα εποχής ιδιαίτερης συλλεκτικής αξίας (ασύρματοι, προσωπικά αντικείμενα, έγγραφα). Μέλη του συλλόγου κατέχουν γνήσιες στολές και εξοπλισμό εποχής και σε εκδηλώσεις όπου υπάρχει η δυνατότητα δημιουργούνται διοράματα.

  • Αναπαράσταση σκηνής 2ου Παγκοσμίου Πολέμου στο Athens Flight Week