Οχήματα

Στον σύλλογο είναι εγγεγραμμένα περίπου 70 οχήματα εκ των οποίων τα 11 είναι ιδιοκτησίας του συλλόγου ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν σε μέλη του. Πρόκειται για οχήματα ιδιαίτερης σημασίας, όχι μόνο για τον ρόλο που διαδραμάτισαν σε εμπόλεμες περιόδους αλλά και για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε περιόδους ειρήνης στον ιδιωτικό τομέα ως μέσα μαζικής συγκοινωνίας ή μεταφορών. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό αυθεντικότητας των οχημάτων κυμαίνεται από 70% ως 95%, πράγμα δύσκολο αν σκεφτεί κανείς τη δυσκολία εύρεσης ανταλλακτικών λόγω παλαιότητας.

Willys MB & Ford GPW
Wilys M38 (Willys MC)
Willys M38A1
Οtter Mk1
Canadian Military Pattern (CMP)
Universal Carrier MK2
Dodge WC-54
Harley-Davidson WLA
Daimler Scout Car (Dingo)
M422 Mighty Mite
M151
M3A1 scout car
GMC CCKW
AUSTIN 8
Dodge M601